Algemene voorwaarden kitesurflessen:

Betaling van de kitesurflessen.

Voor de volgende kitesurflessen en/of cursussen hanteren wij de volgende aanbetalingen:

 • Losse privé kitesurfles €75,-
 • 3 Daagse privé kitesurfcursus €150,-
 • 5 Daagse privé kitesurfcursus €150,- 
 • Losse kitesurfles voor of met 2 personen €60-p/p,
 • 3 Daagse kitesurfcursus voor of met 2 personen €120,-p/p
 • 5 Daagse kitesurfcursus voor of met 2 personen €120-, p/p

De aanbetaling dient binnen 3 werkdagen te worden overgemaakt. Pas dan is de boeking definitief.
Na het volgen van de 1ste kitesurfles kan je de eventuele vervolglessen apart op locatie voldoen..

Wanneer wordt de kitesurfles gecanceld en wanneer gaat deze door?
De dag voor jouw opgegeven beschikbare data sturen wij jou tussen 16:00 en 20:00 een email of sms.
In deze email staat of de les kan doorgaan of niet en indien hij doorgaat op welk tijsdtip je wordt verwacht.
Alle ingeplande lessen schuiven na het aflassen automatisch door naar de door jouw eerst volgend ingeplande data. 

LET OP:  Bij geen bericht, gaan de lessen niet door!
Twijfel je of de les door gaat? Neem dan gerust contact op, vooral als je ver moet reizen.  
Het kan voorkomen dat we soms niet telefonisch te bereiken zijn als we op het strand zijn, zorg daarom dat je op tijd belt. 
Indien je na 21:00 nog geen email en/of sms hebt gehad neem dan aub contact met ons op per telefoon.
Het kan misschien zijn dat er iets verkeerds is gegaan met de mail.

Les wordt voortijdig afgebroken ivm weersomstandigheden:
Indien jouw les voortijdig wordt afgebroken door de weersomstandigheden (te weinig of te veel wind) hebben wij de volgende regeling.

 • Indien de les binnen een uur wordt afgebroken gaat er 30 min van je openstaande lestijd af.
 • Indien de les na 1,5 uur wordt afgebroken gaat er 60 minuten van je openstaande lestijd af.
 • Indien de les na 2 uur wordt afgebroken gaat er 90 minuten van je openstaande lestijd af.
 • Indien de les na 2,5 uur wordt afgebroken gaat er 120 minuten van je openstaande lestijd af.

 

Zelf annuleren van de kitesurfles.
Je kunt de les (minimaal 48 uur van te voren!) bij ons afmelden of de datum wijzigen, dit kan door ons een e-mail te sturen of te bellen.
Bij een te late afmelding zijn wij genoodzaakt het bedrag van de les in rekening te brengen en deze les als gegeven te zien.

Kitesurf Lesdata en lestijden
Onze kitesurfschool geeft 7 dagen per week kitesurfles in kitesurfen, waarbij een lesdag uit 3 lesblokken bestaat.

 • Ochtend:    10:00 tot 13:00
 • Middag:      14:00 tot 17:00
 • Avond:       18:00 tot 21:00 (Indien er genoeg licht is)

Lesblokken voor privé les zijn hetzelfde,maar duren 2,5 uur.

 • Indien je een groepsles hebt geboekt, maar je bent de enige persoon die beschikbaar is gaat jouw les gewoon door.
  Echter veranderd de tijdsduur van de lessen wel. Dit omdat je dan privé les krijgt.
  1ste les 2,5 uur.
  2de les 2uur.
  3de les 2uur.

Wat is er bij de kitesurflessen inbegrepen?
Wij werken met de beste kitesurfmerken Naish en Prolimitl en wij verzorgen alle benodigde materialen voor de kitelessen, zoals: kites, board, helm, harnas, reddingsvest, wetsuit en evt. schoenen.
Je ontvangt een wereldwijd erkend IKO kitesurfcertificaat na afronding van een kitesurfcursus, waarop je behaalde niveau staat vermeld.
Daarnaast krijg je ook “Friends”10% korting op onze snowboardreizen.

Cursus niet kunnen afmaken?
Het kan misschien gebeuren dat je niet jouw volledige cursus kunt afronden.
De wind was niet goed op jouw beschikbare dagen of door andere omstandigheden heb jij niet je volledige cursus kunnen afronden.

Afhankelijk van de data waarop je de kitesurfles of cursus geboekt hebt hebben wij de volgende regeling hiervoor.
Er wordt geen geld retour gegeven.

–        Indien je jouw kitesurfles of kitesurfcursus voor of in de eerste 3 maanden van het seizoen bij de kitesurfschool hebt geboekt dien je de les of cursus in hetzelfde seizoen komen afronden.
De kitesurfschool is ongeveer 6 maanden (Begin Mei t/m eind Okt.) open.
Dus er is meer dan genoeg tijd om data in te plannen.
Met kitesurfen zijn wij natuurlijk helemaal afhankelijk van de wind,dus je dient ook zelf rekening met de wind te houden.
Zie je dat er wind aankomt dan kan je daar dus ook zelf rekening mee houden in je planning en je opgeven als beschikbaar.
Indien je de geboekte cursus voor het eind van het seizoen niet hebt afgemaakt komt het recht op jouw lessen te vervallen.

–        Indien je jouw kitesurfles of kitesurfcursus in de laatste 3 maanden van het seizoen ( Aug. t/m Okt ) bij de kitesurfschool hebt geboekt kan je alsnog in de eerste 2 maanden ( Mei t/m Juni )van het nieuwe seizoen jouw les of lessen komen volgen.
(Afhankelijk van soort cursus en aantal lessen tegoed)
Bij het missen van 3 lessen kun je 2 lessen komen volgen.
Bij het missen van 2 lessen kun je 1 les komen volgen.
Bij het missen van 1 les kan je met bijbetaling en 50% korting alsnog jouw les komen volgen.
Met kitesurfen zijn wij natuurlijk helemaal afhankelijk van de wind,dus je dient ook zelf rekening met de wind te houden.
Zie je dat er wind aankomt dan kan je daar dus ook zelf rekening mee houden in je planning en je opgeven als beschikbaar.

Algemene voorwaarden kitesurfreizen:

Artikel 1. Boekingsprocedure: 
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL aangeboden offerte/ reis door de opdrachtgever/ deelnemer(ster). Aanvaarding geschiedt middels een schriftelijke, telefonische of elektronische inschrijving door de deelnemer(ster). Boekingen kunnen uitsluitend rechtstreeks bij APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL plaatsvinden. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Mocht de cursus / reis / accommodatie al volgeboekt zijn, dan krijgt u daarvan bericht.

Wanneer met meerdere personen geboekt wordt, is de hoofd-boeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Bij boekingen van een minderjarige reiziger moet de inschrijving voorzien zijn van een handtekening van een ouder of voogd.

Artikel 2. Betaling:
Na totstandkoming van de overeenkomst wordt door APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL een boekingsbevestiging verzonden. Gelijktijdig met de boekingsbevestiging wordt een factuur voor de reissom verzonden. Binnen 14 dagen na verzending van de factuur dient tenminste 25% van de reissom bedrag aan APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL, Rabobank Amersfoort, rekeningnummer: 1349.60.807 te zijn voldaan.

Het restant van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor vertrek op rekening van APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL te zijn voldaan. In het geval een boeking geschiedt binnen 4 weken voor de vertrekdatum dan dient direct de gehele reissom voldaan te worden. 

Wanneer niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, is de opdrachtgever/ deelnemer(ster) in verzuim. De deelnemer(ster) wordt door APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL in de gelegenheid gesteld alsnog binnen 3 dagen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen. Indien de deelnemer(ster) niet alsnog aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, heeft APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL het recht de overeenkomst te annuleren. Na annulering van de reis is de deelnemer(ster) de onder artikel 6 genoemde annuleringskosten verschuldigd. 

Artikel 3. Reisbescheiden:
Wanneer men aan de betalingsverplichting voldaan heeft, ontvangt men uiterlijk 2 weken voor vertrek de benodigde reispapieren. De reispapieren bevatten specifieke informatie, programma, adressen, benodigde uitrusting, etc. In het geval de reispapieren niet uiterlijk vijf dagen voor vertrek zijn ontvangen dan dient de opdrachtgever/ deelnemer(ster) APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

Artikel 4. Reisverzekering: 
De deelnemers zijn verplicht over een reisverzekering te beschikken, welke de bijzondere risico’s van ongevallen bij bergsport buiten de gebaande paden en/of het skiën buiten de piste dekt (zoals opsporing, redding, etc.). Voor reizen buiten Europa dient u een reisverzekering met werelddekking af te sluiten!

Deze verplichtingen, die wij stellen dienen uitsluitend ter bescherming van de deelnemer (vanwege hoge medische, S.O.S. of transportkosten in berggebieden). Informeer zelf bij uw verzekeringsmaatschappij. 

Het kan uiteraard zijn dat u reeds verzekerd bent.
Mocht dat zo zijn dan adviseren wij u nauwkeurig te controleren of het ‘hooggebergterisico’ op deze punten voldoende gedekt is. Als uw verzekering dergelijke risico’s niet dekt, adviseren wij u een reisverzekering met bijzondere sporten / wintersporten en/of bergsport af te sluiten bij de Nederlandse Ski Vereniging of bij een officiële alpenvereniging bijv. de NKBV. 

Artikel 5 Wijziging door opdrachtgever/ reiziger: 
Verzoeken tot wijzigingen door de opdrachtgever/ deelnemer(ster) zijn mogelijk mits deze twee weken voor aanvang van de reis kenbaar zijn gemaakt aan APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL. APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL is in beginsel niet zondermeer gehouden om wijzigingen te accepteren. Wijzigen zijn alleen mogelijk na overleg met APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL en tegen betaling van een eventuele meerprijs. Naast de toepasselijke meerprijs wordt per gewijzigde boeking € 25,- in rekening gebracht (ter dekking van) aan wijzigingskosten. Indien en voor zover een wijziging een gehele of gedeeltelijke annulering inhoudt is artikel 6 van toepassing op het geannuleerde gedeelte.

Artikel 6. Annulering door de opdrachtgever/ reiziger: 
Annulering door de opdrachtgever/ deelnemer(ster) kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De datum waarop APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL de annuleringsbrief ontvangt, geldt als datum van annulering. Bij annulering is de opdrachtgever/ deelnemer(ster) de volgende bedragen verschuldigd: 
tot 21 dagen voor de dag van vertrek: (de aanbetaling) 25% van de reissom. 
vanaf de 21e dag tot de 14e dag voor de dag van vertrek wordt u belast met 50% van de reissom. 
vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de dag van vertrek wordt u belast met 85% van de reissom. 
vanaf de 7e dag voor de dag van vertrek van de tocht! cursus bent u de volle reissom verschuldigd. 

Artikel 7. Annulering door APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL:
Alle activiteiten zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemer(ster)s. Indien dit minimum aantal inschrijvingen niet wordt gehaald, nemen wij tijdig contact met u op. Bij een te klein aantal deelnemer(ster)s behouden wij ons het recht de reis, het camp, de tour of de cursus te annuleren. Als APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL besluit tot annulering van een reis, dan worden alle reeds betaalde gelden door APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL gerestitueerd. deelnemer(ster) worden hiervan uiterlijk 2 weken voor vertrek op de hoogte gebracht.

Artikel 8. Programma en prijswijzigingen: 
Alle programma’s en prijzen zijn onder voorbehoud. APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL behouden zich het recht voor een reis, cursus, camp of tour te annuleren of wijzigingen aan te brengen in de reis route en/of programma, indien hiertoe naar hun oordeel gegronde redenen bestaan (bijvoorbeeld: weersomstandigheden, onvoldoende deelnemers)

Prijswijzigingen ten opzichte van de vermelde bedragen in de folder en op de site van APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL zijn in de volgende gevallen mogelijk: 
– Prijswijzigingen door derden (lift- & hotelprijzen)
– Programmawijzigingen bijv. door de weersomstandigheden 

Artikel 9. Overmacht:
Wanneer wij door buitengewone omstandigheden als force majeure, oorlog, staking of vervoersmoeilijkheden in onze organisatie- en uitvoeringsfunctie gehinderd worden, dan kunnen reserveringen zonder schadeloosstellingen geannuleerd worden. 

Waarschuwing freeride & off-piste verhoogd risico in de bergen!! 
In de bergsport bestaat een verhoogd risico (vallen, lawines, steenslag, val in gletsjerspleet, hoogteziekte, bevriezing, etc.) op blessures en ongelukken, dat ondanks het preventieve en kundige handelen van onze ski/snowboardleraren, niet volledig gereduceerd en uitgesloten kan worden. Het alpine restrisico moet de deelnemer zelf dragen. Ook een volledig gediplomeerde berggids is niet onfeilbaar. In het hooggebergte kan hij/zei geconfronteerd worden met grenssituaties die niet volledig beheersbaar zijn. Het is slechts zijn taak om het risico tot een minimum te beperken. Door het boeken van een off-piste trip bij APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL, bent u zich bewust van en accepteert u de verhoogde gevaren en risico’s van de bergsport. APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel in het geval deze gevaren en risico’s zich verwezenlijken.

Verder is het belangrijk te weten dat redding mogelijkheden en medische hulp in het gebergte en afgelegen gebieden beperkt kunnen zijn en dat zelfs kleine voorvallen daardoor ernstige gevolgen kunnen hebben. In dit licht gezien worden de deelnemers geacht verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en zich adequaat voor te bereiden op de tocht. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid:
APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL, (noch) en de met ons samenwerkende partners, zijn in zijn algemeenheid niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemer(ster)s.

APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik maken van enig door onze organisatie ter beschikking gestelde accommodatie (hotels, hutten), liften, materialen (klim- en ski/snowboardmaterialen) en dergelijke. 

APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL is eveneens niet aansprakelijk voor (vertraging)schade ontstaan door deelnemer(ster)s als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, natuurrampen (b.v. lawines), revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte of andere oorzaken. 

De deelnemer(ster) is aansprakelijk voor diefstal of verlies van de door APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL ter beschikking gestelde materialen en of gehuurde materialen. 

Artikel 11. Algemeen:
De leraren behouden zich het recht voor een eerder aangegeven route te wijzigen, indien dit in het belang van de groep is. Tevens, behouden de leraren zich het recht voor deelnemer(ster) aan (verdere) deelneming uit te sluiten, als naar hun oordeel geestelijke of lichamelijke problemen zich bij hen zodanig openbaren, dat de tocht of cursus naar hun oordeel bemoeilijkt wordt of dreigt te worden. Deze bepaling is eveneens van toepassing in geval van wangedrag. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de uitgeslotene. De betrokkene heeft geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. 
Als een deelnemer uit eigen beweging zijn reis voortijdig beëindigt of aan een gedeelte van de reis niet wil deelnemen, dan heeft hij/zij geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan en komen de evt. extra kosten ten laste van de deelnemer(ster).

Artikel 11.1.
Bij activiteiten georganiseerd door derden gelden hun voorwaarden. 

Artikel 12. Klachtenbehandeling: 
Een klacht kan uitsluiten in behandeling genomen worden als deze: tijdens de reis of lessen ingediend wordt bij een medewerk(st)er van APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL en daarna schriftelijk wordt gemeld.